Rådet mener annonsen er i strid med markedsføringsloven.

— Annonsen er støtende på en slik måte at den gir inntrykk av en nedsettende vurdering av kvinnen, heter det ifølge tidsskriftet Kampanje i Markedsrådets vedtak.

Reklamen ble lansert for ett år siden, og Forbrukerombudet (FO) hevdet allerede den gang at annonsen var i strid med markedsføringsloven. OBOS var uenig, og ville ikke garantere at de ikke ville bruke reklamen igjen. Dermed havnet saken hos Markedsrådet, som nå altså har gitt FO medhold.

Støtende

Det var ikke bildet av den brystfagre kvinnen med dyp utringning og bar mage i seg selv som ble regnet som støtende. Men kombinasjonen tekst og bilde var ifølge Markedsrådet støtende og en nedsettende vurdering av kvinnen.

— At annonsen har et humoristisk og parodisk tilsnitt med en dobbeltbetydning som kan sies å inneholde elementer av produktrelevans, kan ikke tillegges avgjørende vekt på en slik måte at det fritar OBOS for ansvar, heter det i Markedsrådets vedtak.

Forbud

Markedsrådet forbyr OBOS å bruke den samme eller tilsvarende annonser med avbildninger, eventuelt med tilhørende tekst, hvor det fokuseres på kvinnekroppen eller deler av den. OBOS må betale 300.000 kroner dersom de overtrer vedtaket, skriver Kampanje.

Det er Forbrukerombudet som fører tilsyn med de næringsdrivendes markedsføring. Dersom en næringsdrivende ikke retter seg etter en henstilling fra FO om å stanse et ulovlig markedsføringstiltak, kan det nedlegges et forbudsvedtak. Vedtaket kan påklages til Markedsrådet, som er et domstollignende organ som treffer avgjørelser når forhandlingene mellom FO og den næringsdrivende ikke fører fram.

(NTB)