Direktør Håvard Jørgensen i Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) har hovedansvaret for Laksedagene, som i år er utvidet med Oppdretterdagene. Fra neste år utvides arrangement ytterligere, og får navnet Sjømatuka.

Jørgensen sier til NTB at særlig markedsadgangen til Russland opptar næringen. Ni slakterier er godkjent, andre er holdt utenfor. Enkelte har blitt tvunget til å si farvel til kunder de har hatt i årevis, og til å legge om driften.

– Særlig mindre aktører og tradere er hardt rammet av dette, sier Jørgensen.

Under Laksedagene er det Moskva-ambassadør Øyvind Nordsletten og Mattilsynets direktør Joakim Lystad som skal snakke om handelen med Russland.

EU-markedet

Norsk laks— og ørreteksport sliter med markedsbegrensninger også i forhold til EU-markedet. For laksen gjelder et minsteprisregime, som ikke har noen praktisk betydning så lenge lakseprisen er så høy som den er. Ørreteksporten er derimot belemret med en straffetoll på 20 prosent, og dette har slått beina under norsk ørreteksport til det aller meste av Europa.

Etter at EUs råd 21. januar i fjor vedtok antidumpingtiltak mot import av oppdrettslaks fra Norge, besluttet regjeringen 20. februar i fjor å bringe EUs vedtak om varige antidumpingtiltak mot norsk oppdrettslaks inn for WTO. Den første runden i WTO-saken er allerede gjennomført. I februar blir det en ny runde, og dommen kommer i mai. Dersom det blir anke, vil en endelig dom først foreligge høsten 2007.

Avdelingsdirektør Dag Erling Stai i Fiskeri- og kystdepartementet og advokat Trond S. Paulsen serverer siste nytt om WTO-saken.

260 deltakere

Nesten hele den første dagen er viet markedsforhold. Et unntak er Atle Eide, direktøren i Pan Fish, som i øyeblikket troner øverst blant de største lakseeksportørene i verden med Norges rikeste mann, skipsreder John Fredriksen, som dominerende eier. Eide skal presentere sitt imperium, og han kommer neppe utenom forholdet til markedene han heller.

Det mest spennende tirsdag blir analytikerne Lars Liabø (Kontali) og Klaus Haltbrekken (DNB Markets) som skal ta for seg oppdrett, priser og børskurser.

Det kommer 260 deltakere til årets Laksedager. Det har tidligere vært oppe i 400. Nedgangen skyldes nok beinhard konkurranse på dette markedet. Jørgensen sier likevel at han er fornøyd, og han er spesielt fornøyd med at mellom 30 og 40 rene oppdrettsselskaper deltar i år.