— Det er de samme mannskapene som både skal betjene våre gjenværende fartøyer og få opplæring i bruken av de nye. Kampevnen vår går derfor midlertidig ned de tre-fire neste årene, sier sjefen for Kysteskadren, flaggkommandør Håkon Tronstad.

Færre langs norskekysten

Dermed blir det færre seilingsdøgn på de gjenværende overflatekrigsfartøyene. Allerede kommende vinter blir det færre marinefartøyer å se langs norskekysten. Dette skyldes særlig at fire av de gjenværende MTB-ene av «Hauk»-klassen det neste halvåret utfører FN-oppdrag utenfor kysten av Libanon.

— Under den kalde krigen ville en slik situasjon ha vært dramatisk. Nå gjør det ingenting. Vi har ikke lenger noen fiende i øst. Derfor kan vi heldigvis bruke den tiden vi trenger på å fase inn de nye fartøyene uten å tenke på at vi samtidig må ha en tilstrekkelig stor kampklar flåte, sier sjefen for Kysteskadren.

Fullt operativ i 2011

Først i 2010 eller 2011, når samtlige nye MTB-er og fregatter er på plass og testet ut, vil Marinen være fullt ut operativ igjen.

Kysteskadren har igjen en av de gamle fregattene, KNM «Narvik». Den blir brukt til opplæring av mannskapene på de nye fregattene. «Narvik» går i opplag neste sommer. Da er fregatt nummer to, KNM «Roald Amundsen», på plass. Den blir overtatt til vinteren.

— Men verken den første fregatten, KNM «Fridtjof Nansen» eller «Amundsen», vil være operative da. De vil mangle både helikoptre og missiler. I garantitiden vil uansett sjøprøver og tester være prioriterte oppgaver for disse fartøyene, sier Håkon Tronstad.

MTB-ene fases ut

Neste sommer forsvinner to av de gjenværende seks MTB-ene i «Hauk»-klassen, trolig to av dem som nå er i Middelhavet. De fire siste legges i opplag i 2008. Da er de første nye MTB-ene i «Skjold»-klassen tatt i bruk.

Sjefen for Kysteskadren føler seg trygg på at moderniseringen av Marinen og innfasingen av de nye fartøyene vil skje smertefritt.

— Vi får meget gode fartøyer. Utfordringen er som alltid å beholde våre svært dyktige mannskaper, sier Håkon Tronstad.

Uberørte våpengrener

Ubåtene og mineryddingsfartøyene er ikke berørt av omstruktureringen ellers i Kysteskadren.

— Disse fartøyene vil seile tilnærmet som normalt. Når ubåtene våre trenger å øve sammen med overflatekrigsfartøyer, samarbeider vi med andre NATO-lands mariner om det, sier sjefen for Kysteskadren.

Både ubåtene og mineryddingsfartøyene vil bli modernisert i forbindelse med ordinært vedlikehold.

— Disse fartøyene satser vi på å beholde i mange år fremover, sier Tronstad.

Sjøforsvaret har imidlertid begynt å planlegge hvordan logistikkfartøyene «Valkyrien» og «Tyr» kan erstattes.

— De begynner å trekke på årene, sier flaggkommandøren.

Innen 2012 er det også meningen å skifte ut stridsbåtene av 90N-typen.

Bergens Tidende