Det var på et tokt med robåt gjennom den smale innseilingen tiil fjordarmen i Nord-Norge at noen av mannskapet på kystkorvetten KNM «Skudd» fikk den fikse ideen at de skulle male skipsnavnet i den steile fjellveggen. Fra før var det en god del andre inskrpisjoner i fjellveggen.

Ingen reagerte offentlig før elever fra den nyopprettede miljølinjen ved Lofoten folkehøgskole, Lofoten Watch, rodde gjennom den trange naturskatten i september i fjor. Elevene ble oppgitt og sjokkerte da de oppdaget skribleriene opå fjellveggen. Aller mest irritert ble de da de så at ett av Marinens skip hadde satt sitt bumerke i fjellveggen. Der det sto det KNM «Skudd», malt med store, hvite bokstaver. Dette er navnet til en av de seks nye kystkorvettene til MTB-våpenet.

— Ulovlig

— Dette er helt ulovlig. Det har fylkesmannen bestemt. Etter vårt syn er ikke noe slikt særlig smart, sier lærer Odd Arne Sandberg ved Lofoten folkehøyskole til nrk.no.

Trollfjorden er tre kilometer lang, og bare 70 meter bred i munningen. Hurtigrutens sørgående rute passerer der daglig.

Vel tilbake på skolen satte elevene seg ned og skrev et åpent brev til Sjøforsvaret. Her slår elevene fast at malingssølet både er ødeleggende og forstyrrende. Og videre: «Her har altså den Kongelige Norske Marine vært med på å tilgrise noe av Norges mest verdsatte natur. Vi mener det må være på sin plass å stille spørsmål ved slike holdninger. Er dette egentlig en holdning Marine ønsker å stå til ansvar for», heter det i brevet.

I brevet slår elevene videre fast at Marinen bør ta turen tilbake og rydde opp i griseriet. Brevet avsluttes med at «malingssølet er miljøkriminalitet og at noe slikt ikke kan tolereres».

Lover å ordne opp

Sjøforsvaret legger seg helt flate.

— Mange fartøyer, både sivile og militære har i flere år skrevet sitt bumerke på denne fjellveggen. Dette er imidlertid noe vi har sluttet med for flere år siden, og KNM «Skudd» skulle selvfølgelig ikke ha gjort dette, sier løytnant Thomas Gjesdal, som er fungerende informasjonssjef i Sjøforsvaret.

Marinen har også fått andre henvendelser i samme saken. Nå lover Sjøforsvaret å ordne opp etter seg.

— Vi skal fjerne malingen ved første og beste anledning. MTB-våpenet har fått ordne om å fjerne malingen så snart det lar seg gjøre, og senset i løpet av første halvår i år, sier Thomas Gjesdal.

I etterkant har samtlige fartøyer i MTB-våpenet fått klare pålegg om at noe tilsvarende ikke skal gjenta seg. I et brev til elevene ved Lofoten folkehøgskole beklager løytnant Gjesdal hendelsen og lover at Marinen skal rydde opp etter seg.