HENNING A. HELLEBUSTARNE COLLIANDER henning.hellebust@bt.noBergen/OsloTil sammen skal antall fartøyer i Marinen reduseres fra rundt 50 i dag til 19 i 2005. Når de nye fregattene er ferdige, vil marinen totalt bestå av fem fregatter, seks ubåter i Ula-klassen og åtte mineryddingsfartøyer. Marinen vil ende opp med færre fartøyer enn Kystvakten. Selv om forsvarsminister Bjørn Tore Godal ser verdien i MTBene, mener han det rett og slett ikke lar seg gjøre å presse dem inn på budsjettet. MTB for dyr — Nye MTB-er vil koste oss syv milliarder over ti år. Disse pengene har vi ikke. Ingen har heller fortalt meg hvor vi skal ta dem fra, eller hva vi skal skyve ut blant det vi har valgt å satse på, sier Bjørn Tore Godal.Han mener båttypen er for dyr til å ta seg av "politioppgaver" som bevokting av Schengens yttergrense og vern av oljeinnstallasjoner. Blir lillebror I praksis blir bare 12 fartøyer operative langs den 2100 kilometer lange norskekysten. En fregatt skal gå i internasjonal tjeneste. En annen vil være til vedlikehold. En tredje vil gå med til grunnopplæring. Derfor blir bare to fregatter til enhver tid operative. Maksimalt fire ubåter og seks mineryddingsfartøyer vil være i sving.- Sjøforsvarets evne til å løse pålagte oppgaver i fredstid vil bli svært redusert. Vi vil ikke kunne dekke hele kysten. Marinen blir lillebroren til Kystvakten, sier en skuffet sjef for Sjøforsvarsdistrikt vest, kontreadmiral Ove Sten Olsen.For bortsett fra at regjeringen ikke lenger ønsker et invasjonsforsvar, blir oppgavene de samme som før: Krisehåndtering, myndighetsutøvelse, sikring av vitale interesser, som oljeinstallasjoner i Nordsjøen, internasjonalt engasjement og overvåkning. - Burde beholdt MTB Marineinspektør, flaggkommandør Arild Sandbekk, tror at hvis Marinen hadde fått beholde Hauk- og Skjold-klasse MTB, ville bildet vært et annet.- Vi holder på å modernisere Hauk-klassen for 1,2 milliarder kroner. Den første kommer til våren, og kan leve til 2015, sier Sandbekk, som er svært forundret over at prestisje-MTBen også forsvinner. - Stortinget sa at dersom Skjold ble vellykket, noe den ble, skulle det produseres åtte. Med 14 Hauk og åtte Skjold, ville kapasiteten kommet i balanse, sier Sandbekk.

Kontreadmiral Jan Jæger (t.v.) kontreadmiral Ove Sten Olsen og flaggkommandør Arild Sandbekk vil gjerne beholde MTB-en "KNM Skjold" i bakgrunnen. De er skuffet over at regjeringen foreslår å fjerne nyvinninger og den spisse enden av Sjøforsvaret.