Marinejegerene som holder til i Bergen og Nordland kan bli brukt ved terrorangrep, ifølge regjeringen.

I dag blir regjeringens stortingsmelding om Norges terrorberedskap lagt frem av Jens Stoltenberg og Grete Faremo. I den skriver regjeringen at også Marinejegerkommandoen har «en viss kontraterrorkapasitet».

Flere steder i landet

— Dette gir mulighet til å etablere beredskap med mindre spesialstyrkeenheter flere steder i Norge i stiuasjoner der en spesifikk trussel tilsier dette, skriver de i stortingsmeldingen.

Det norske forsvaret har i dag to spesialstyrker: Marinejegerene på Haakonsvern og i Ramsund, og Forsvarets spesialkommando (FSK) på Rena.

Selv om de befinner seg noen få kilometer fra svenskegrensen, er det FSK som skal rykke ut ved terrorangrep offshore.

FSK har døgnberedskap, noe marinejegerene ikke har.

Kritisert tidligere

— Regjeringen vil vurdere å gjøre spesialstyrkenes evne til å bistå i nasjonale kontraterroroperasjoner mer robust og fleksibel ved å gi både FSK/Hærens jegerkommando (HJK) og MJK kontraterroroppdrag, skriver regjeringen i meldingen.

At marinejegerene ikke har en rolle mot terrorangrep i dag, er blitt kraftig kritisert blant annet av Norsk Utenrikspolitisk Institutt.

Også Geir Gudmundsen, politimester i Hordaland, har ønsket seg å kunne ha marinejegerene i backup når det virkelig smeller. 22. juli-kommisjonen har åpnet opp for at regjeringen vurderer «om Forsvaret skal ha ytterligere støtteoppgaver til politiet ved terrorangrep».

Lettere bruk

Samtidig åpner Stoltenberg og Faremo opp for at også andre ressurser i Forsvaret - både helikopter og fly - lettere kan bli tatt i bruk av et politi i nød.

Haakonsvern vil i fremtiden ha helikoptre stasjonert, etter hvert som Forsvarets nye NH 90-helikopter blir faset inn.

Dette skal, ifølge meldingen, skje innen 5-8 år. Det kommer i tillegg til helikopterne ved Rygge, der Faremo opprettet døgnberedskap tidligere, og Bardufoss, som nå får det.