— Å være svømmedyktig er kanskje den viktigste egenskapen man bør ha hvis man skal om bord i et fartøy hos oss, sier sjefen for Skole for fysisk fostring, orlogskaptein Odd Roar Kaspersen, og idrettsoffiser Jørgen Ommedal ved Haakonsvern til Forsvarsnett.

De ønsker å rette søkelyset mot manglende svømmetesting ved rekruttskolene.

— Rekruttene blir testet i utholdenhet, styrke og på flere andre områder under rekruttiden på Madla, men ikke i svømmeferdigheter. Det er bekymringsfullt, sier de.

I likhet med Svømmeforbundet, er også Kaspersen og Ommedal urolig over ferdighetsnivået til barneskoleelevene.

— Det tar noen år før vi får dagens 5.-klassinger inn til førstegangstjeneste, men trenden er urovekkende, sier de.

Skolen gjennomfører nå tiltak for å bedre svømmeferdighetene til personell i Sjøforsvaret. Det undervises i både distansesvømming og livredning.

— Det er viktig at fartøysjefer og avdelingsledere tar fysisk fostring og svømmeundervisning alvorlig, og ser til at mannskapene trener tilstrekkelig, sier skolesjefen.