Marihønen hører vanligvis hjemme i Sentral— og Øst-Asia, samt Japan.

Den kan ødelegge fruktavlinger om høsten, og gjøre stor skade på bolighus ved at den trenger inn i isolasjon i husvegger for å overvintre, melder Direktoratet for naturforvaltning.

Marihønene klumper seg sammen i titusentall, og ekskrementene fører til store luktproblemer i boligene. Det er nærmest umulig å bli kvitt den, og husene kan bli ubeboelige.

De klimatiske forholdene i Norge ligger godt til rette for at marihønen kan etablere seg.

Det er Bioforsk som har beregnet mulighetene for at harlekinmarihøna (Harmonia axyridis) kan etablere seg her til lands. Beregningen er gjort etter at arten for første gang ble funnet i Norge for et års tid siden.