— Det er en stor lettelse å få denne beskjeden. Nå må hun samle trådene litt før hun kommer hjem til Norge, sier Risnes til ABC Nyheter.

Den unge kaukasiske kvinnen, hvis egentlige navn er Maria Salamova, ble pågrepet og sendt ut av Norge i januar. Da hadde hun og familien oppholdt seg ulovlig i Norge i åtte år, etter at de fikk endelig avslag på asylsøknaden sin i 2003.

Gjennom boken «Ulovlig norsk» belyste Amelie saken sin og satte også i gang en debatt om personer uten lovlig opphold i Norge. Mange tok til orde for at hun skulle få bli, men vedtaket om at hun måtte forlate Norge ble stående.

I stedet gjorde regjeringen det klart at de ville myke opp reglene for arbeidsinnvandring for personer som var utvist på grunn av brudd på utlendingsloven. Forrige uke kom endringen i form av en ny instruks til Utlendingsdirektoratet (UDI). Den åpner for at personer som har kommet til Norge som asylsøkere og blitt utvist, likevel kan søke arbeidstillatelse.

Etter at hun ble sendt til Moskva i januar, har Maria Amelie jobbet for å skaffe seg nødvendige ID-papirer i Russland. Da dette var på plass, flyttet hun til Krakow i Polen. Der har hun bodd de siste ukene som fribyforfatter med støtte av foreningen for forfulgte forfattere, ICORN.