1. mars-appellen blir ikke noe av, men Maria Amelie (25) har ikke gitt opp håpet om å få oppleve våren i Oslo.

I snart seks uker har Maria Amelie vært i Moskva og ventet på regelendringen som skal gjøre at hun kan komme tilbake til Norge. På kvinnedagen 8. mars skulle Amelie etter planen holdt appell på Youngstorget i Oslo. Denne må avlyses, skriver Aftenposten.no.

— Jeg håper jeg rekker å oppleve våren i Oslo, skriver Maria Amelie i en SMS til Aftenposten.

Hun forteller videre at hun bruker ventetiden i Russland på å skrive og bearbeide opplevelsene de siste månedene.

EU-trøbbel

Ifølge statssekretær Pål Lønseth (Ap) i Justisdepartementet er regelendringen som gjør at Amelie og andre i hennes situasjon kan bli arbeidsinnvandrere i Norge til tross for brudd på utlendingsloven, ikke langt unna.

— Det er mulig den kommer denne uken, men det er ikke sikkert, sier Lønseth.

21. januar sa den samme Lønseth at regelendringen skulle være på plass «om få uker».

— Hvorfor har det tatt så lang tid å få dette på plass?

— Det er snakk om kompliserte rettslige endringer. Vi må vurdere grundig både hvordan regelverket skal innrettes og hvilke konsekvenser det vil få.

Reglene skjerpet

Før jul implementerte Norge EUs returdirektiv i norsk lov. Som følge av dette er reglene for utvisning og retur kraftig innskjerpet

— Har det ført til ekstra komplikasjoner at de nye reglene må tilpasses EUs asylpolitikk?

— Dette er noe av det vi har brukt tid på, men EU-delen er vi stort sett ferdig med nå, sier Lønseth.

Etter det Aftenposten kjenner til har Regjeringen jobbet med to ulike modeller:

  • Enten at personer som bryter utlendingsloven ikke får innreiseforbud i spesielle tilfeller hvor det er klart at man har behov for arbeidskraften deres.
  • Eller at personer som er ilagt innreiseforbud får dette satt til side dersom de søker om og får innvilget arbeidstillatelse.

Det er ikke aktuelt å fjerne ordningen med innreiseforbud på generelt grunnlag. Om regelendringen vil komme i form av en lovendring eller en ny forskrift, er ikke avklart.

Venter på pass

Amelie har tilbud om jobb som journalist i Teknisk Ukeblad. Men selv om regelendringen skulle bli presentert denne uken, kan ikke 25-åringen bare sette seg på flyet til Oslo umiddelbart.

For det første må hun vente på å få sitt russiske utenrikspass. For det andre må hun avvente svaret fra utlendingsmyndighetene på om hun blir ilagt et innreiseforbud eller ikke. Først når dette er klart, kan hun søke om opphold som arbeidsinnvandrer i Norge. Her må hun også regne med at saksbehandlingen kan tid.

25-åringen sier hun ikke er overrasket over at ventetiden er blitt så pass lang før det nye lovverket er på plass.

— Nei, jeg aner ikke hvor lang tid sånne tar. Jeg har jo ikke fått vite noe mer enn det som har stått i media, skriver hun.