– Dette er kannibalisme; ungdomspartiet ødelegger for seg selv med disse hekseprosessene, sier Kaspar Vigestad (19), som ikke lenger får lov til å være medlem av Rød Ungdom (RU).

Lørdag kveld vedtok den revolusjonære ungdomsorganisasjonen RU å ekskludere tolv medlemmer, da disse skal over lengre tid ha arbeidet for en organisasjon kalt «Tjen Folket». De vil starte et nytt kommunistisk parti i Norge, basert på Lenins partimodell, og benytte RU og moderpartiet Rødt som rekrutteringsplattform.

Fraksjonistene har også vært aktive i Bergen.

Dermed har fraksjoneringsstriden på ytterste venstre fløy i norsk politikk fått enda et kapittel.

Det var i forkant av Rød Ungdoms landsmøte i april at Tjen Folket arrangerte et fraksjonsmøte. Referatet fra møtet var den direkte årsaken til at RUs landsmøte iverksatte sine undersøkelser som i går førte til eksklusjon av de involverte.

Griseblod og utbrytere

Dette er ikke første gang det stormer rundt RU og Rødt. Tidligere i år rømte flere veteraner og profilerte medlemmer i Rødt i Bergen partiet fordi de mente at AKP hadde for stor innflytelse på det nye partiet. Rødt består av partiene som utgjorde Rød Valgallianse, samt AKP og RU.

Utbryterne hevder at Tjen Folket, som fremdeles hyller Stalin og Mao, ville endre partiets retning.

Dobbeltmedlemmene mener den øvrige venstresiden står for langt til høyre i det politiske landskapet. Tidligere i år skal medlemmer av RU Bergen draperte inngangspartiet til Bergen SVs lokaler med griseblod som en protest mot SVs støtte til krigen i Afghanistan.

– De mener at vi har skadet Rød Ungdom med det de mener er en ekstrem profil. Paradokset er at vi har hjulpet organisasjonen og arbeidet målrettet for den, sier Åsmund K. Hatlestad (18), som også er ekskludert.

Hemmelige møter

Tjen Folket er en løs organisasjon uten leder eller medlemsregister. Gruppens møter er hemmelige, og deltagerne opererer med dekknavn. Kun to medlemmer bruker sitt ekte navn, blant dem er talsperson Henrik Ormåsen, som ble ekskludert fra AKP og RU etter interne konflikter. Ormåsen ble også ekskludert fra Rødt på deres landsstyremøte for to uker siden.

Historiker Nic Brandal som forsker på ml-bevegelsen uttalte tidligere i år til Dagbladet.no at Tjen Folket sannsynligvis består av mellom ti og 20 personer.

Verken Hatlestad eller Vigestad vil innrømme sin tilknytning til Tjen Folket.

– Det vil jeg ikke svare på, sier Vigestad.

Nekter å slutte

RU brukte 12 timer på å behandle forslaget om eksklusjon før de tolv medlemmene ble kastet ut. Det var RUs landsmøte i april som med 82 mot 8 stemmer valgte å undersøke fraksjonsryktene. Hatlestad, som selv ikke var tilstede, forteller at stemningen var til å ta og føle på under møtet.

– Det var veldig laber stemning da vedtaket ble gjort. Mange i salen gråt da resultatet var klart. Selv tok jeg det med fatning og informerte Landsstyret om at de ikke ville bli kvitt meg så lett.

Han forteller at eksklusjonen, som innebærer at tre medlemmer av Bergen Rød Ungdom, er resultatet av en lang og smertefull prosess.

– Rød Ungdom driver ideologisk revisjonisme. Det vil si at de luker ut alt som ikke passer inn i partiet.

Han får støtte av Vigestad.

– Partiet mister en viktig ressurs. Hele prosjektet kan revne i stykker på grunn av angiversystemet. De ønsker at alle skal mene det samme og klappe i takt.

Væpnet revolusjon

De to ekskluderte ønsker at RU skal finne tilbake til sine revolusjonære røtter.

– RU er tuftet på kommunismen. På 90-tallet begynte man å stake ut en annen retning. RU har nå den samme politiske profilen som SU. Vi er kommunister og maoister, og vil ikke at RU skal fortsette den populistiske utviklingen de har hatt de siste årene, sier Vigestad.

Tjen Folket hyller fremdeles «de fem store», Marx, Engels, Lenin, Stalin og Mao, mens RU reviderte sin syn på sosialismen kraftig på 90-tallet, akkurat som RV gjorde ti år tidligere. Tjen Folket vil legge til rette for en væpnet revolusjon, og mener at RU gjør kommunismen tannløs.

– Stalin hadde et litt usunt syn, men han var i hovedsak bra. Jeg har forståelse for at væpnet revolusjon høres rart ut i 2008, men vi må lære av historien.

Vigestad forklarer hva dette innebærer.

– Vi ønsker en så fredelig overgang til sosialismen som mulig, men hver gang kommunister ønsker å ta makten på fredelig vis blir man møtt med våpen. Da er det viktig å kunne beskytte seg. Nå er ikke Norge i en revolusjonær situasjon, men det kommer en ny tid. Vi er på vei inn i en økonomisk krise, og da vil folk ty til revolusjon. Det er riktignok ingen automatikk i det. Vi må legge grunnlaget for revolusjonen hele tiden, ellers vil den aldri komme, sier Vigestad.

– Destruktivt

Leder for RU, Mari Eifring, forteller at det først og fremst er en organisatorisk begrunnelse for eksklusjonene.

– Det er klart at det er destruktivt for et parti å tillate at en annen organisasjon kan operere innad i organisasjonen når man vil forskjellige ting. Tjen Folket er en gruppe utenfor partiet. Et slikt medlemskap er uforenlig med medlemskap i RU. Vi har en fraksjoneringsparagraf som forbyr virksomhet som går på tvers av RUs linje, sier Eifring

Eifring sier at Rødt og RU arbeider for fundamentalt forskjellige mål enn Tjen Folket.

– Vi vil ha et demokratisk styresett, hvor også økonomien er underlagt demokratisk styring. Demokratispørsmålet er for Tjen Folket underlagt helt andre spørsmål, og da kan de ikke være aktive i vårt parti. Tjen Folket er bygd på marxismen-leninismen-Mao Zedongs tenkning, og står ikke inne for Rød ungdoms politiske plattform som bygger på ideen om sosialistisk folkestyre, sier Eifring.

Eifring beklager at de ekskluderte ikke vil følge landsstyrets vedtak.

– Det har vært en grundig og ryddig prosess i forkant av eksklusjonene, og alle har fått mulighet til å forsvare seg. Det er stor enighet innad i RU om at dette dessverre var nødvendig. Det er helt klart et problem dersom de ekskluderte ikke vil følge vedtaket, så dette må vi følge opp i tiden som kommer.

www.tjen-folket.no
www.tjen-folket.no
www.tjen-folket.no
Rød Ungdom
www.tjen-folket.no