Statsråden skjønner at spørsmålet om deres forhold kommer opp, men understreker at dette ikke har hatt noen betydning for utnevnelsen av nytt barneombud. Ramin-Osmundsen står fast på at hun ikke har gjort noe galt i forbindelse med utnevnelsen av nytt barneombud. Hun er også sikker på at Kraby vil bli et sterkt og godt ombud.

– Jeg mener at mitt forhold til Kraby ikke er god nok grunn til at jeg burde ha bedt Justisdepartementets lovavdeling vurdere min habilitet i denne saken. Jeg mener vi ikke er så nære venner, men vi har et bekjentskap som jeg har opplyst om, sa Ramin-Osmundsen utenfor stortingssalen etter å ha deltatt i en stortingsdebatt om adopsjon tirsdag formiddag.

– Ingen kontakt

Hun sier at hun vil gjøre rede for utnevnelsen i detalj i sitt svar til Stortinget. Statsråden avviser nok en gang at hun og Kraby har hatt kontakt i søknadsprosessen.

– Den er det embetsverket som håndterer, sier hun

Ramin-Osmundsen sier at kravene til søkerne ikke ble endret underveis i prosessen. Hun fastslår at utlysningsteksten var slik det er vanlig når det gjelder ledende stillinger med krav om høyere utdannelse.

– Grunnen til at jeg har fremhevet Krabys juridiske bakgrunn, er mulighetene det vil gi for et ombud til å løfte rettighetsspørsmål på en annen måte enn det vi har nå, sier hun.

Statsråden er ellers ikke fremmed for å diskutere om ombudene bør oppnevnes av Stortinget.

– Men det er en problemstilling som ikke har oppstått i forbindelse med denne utnevnelsen, understreker hun.

Fest i 2006

Ramin-Osmundsen bekrefter overfor VG at Kraby ble invitert til en privat feiring i hennes hjem da hun ble utnevnt til toppsjef i Utlendingsdirektoratet i 2006.

Ved en annen anledning, for om lag seks år siden var Ramin-Osmundsen gjest i et «stort selskap» hjemme hos Hjort Kraby, opplyser statsråden videre i en e-post til avisen.

Hun opplyser også at festen hjemme hos henne i 2006 skjedde i regi av hennes mann. Han inviterte en rekke personer Ramin-Osmundsen hadde møtt i ulike sammenhenger, som «naboer, tidligere kollegaer, andre bekjente, til en overraskelsesmottakelse hjemme hos dem. Om lag 60 gjester kom innom i løpet av kvelden, Ida Kraby var en av disse» heter det i e-posten.

Cornelius Poppe