— Jeg tror det er langt flere som har store problemer med å kunne utnytte moderne teknologiske hjelpemidler enn det undersøkelser viser. Når 40 prosent av kvinnene og 50 prosent av mennene svarer at de finner bruk av dataprogrammer ganske enkelt eller svært enkelt å bruke, så er min erfaring at de kun bruker en svært liten del av programmene, sier dataingeniør Arild Fredriksen. Han arbeider til dagen med brukere av data på Universitetet i Bergen. Han er også engasjert i et prosjekt som arbeider med tiltak for at brukere av ny teknologi skal få økt nytteverdi av anskaffelser.

Ikke folks feil

— Svært mange kan kun utnytte en brøkdel av de hjelpemidlene moderne elektronikk og datasystemer har. Det er ikke folk flest som kommer til kort. Det hele skyldes rett og slett elendig dokumentasjon, dårlig språkbruk og forvirrende bruk av fagtermer - bare for å nevne noe, sier Fredriksen, som legger hovedansvaret for manglende utnyttelse av muligheter på IT-bransjen selv og produsentene.

  • Ved bruk er ofte menyer og hjelpefunksjoner innfløkte å finne frem i.
  • Gjør det noe om brukerne ikke kan utnytte alle mulighetene?

— I den grad det medfører at en som kjøper et hjelpemiddel ikke kan få full utnyttelse av dette, så blir det feil. Problemet er også at de som kan utnytte disse hjelpemidlene blir oppfattet som mer effektive og løser sine oppgaver raskere. Det å kunne er i dag et konkurransefortrinn, sier Frederiksen.

Ungdom feiler og prøver

— Mitt inntrykk er at svært mange ikke vil bruke bruksanvisninger når de kjøper mobiltelefon, sier Bjørn Åge Rørtveit hos Klart Svar.

— Daglig bruker vi mye tid på å hjelpe kunder med selv de enkleste funksjoner på telefonene. Det kan være hvordan man sender tekstmeldinger eller multimediemeldinger. Det er først og fremst de litt eldre som har behov for hjelp. De yngre gyver løs med prøving og feiling inntil de mestrer telefonen. Av og til trykker de seg bort endrer på forhåndsoppsatte innstillinger og må ha hjelp.

— Er bruksanvisningene for vanskelige?

— Flere av dem er greie å forstå, men det virker som om det er en viss aversjon mot å lese dem. Det kan selvsagt være problemer med terminologien som brukes enkelte steder.

Skal ha «alle funksjoner»

— Kjøper mange telefoner med funksjoner de ikke kommer til å bruke?

— I dag har jeg inntrykk av at telefon, kamera og gjerne en mp3-spiller skal de fleste ha og bruke. Da er også minnekapasitet av betydning. Vi ser ofte at også eldre, som i utgangspunktet bare skal noe helt enkelt, lett blir nysgjerrig på nye avanserte funksjoner og ender opp med å kjøpe en som gjerne har e-post, kamera og en stor programpakke. Svært mange bruker nok lite av alle mulighetene de har.

BRANSJEN MÅ SKJERPE SEG:Dataingeniør Arild Fredriksen mener bransjen må skjerpe seg,slik at vanlige brukere kan få utnyttet mulighetene i deverktøyene de anskaffer seg.
Helge Sunde
MANGE TRENGER HJELP: Selger av mobiltelefoner, Bjørn Åge Rørtveit, opplever at mange ¿ spesielt godt voksne ¿ trenger hjelp til selv de enkleste funksjoner på mobiltelefonen. Ungdomtaster løs og finner løsninger ved å prøve og feile.
HELGE SUNDE