– Vi kommer med en gavepakke til Anniken om foreldrepermisjon, sier Mannspanelets leder Arild Stokkan-Grande (Ap).

Etter det NTB forstår, har flertallet i panelet samlet seg om en firedelt foreldrepermisjon som skal avløses av en tredeling etter hvert som den totale permisjonstiden blir utvidet. Stokkan-Grande ga selv en skisse av forslaget i et intervju med Trønder-Avisa forrige mandag.

– En firedeling av permisjonen gir foreldrene større frihet og kan innføres med dagens antall uker. Denne modellen bør glede motstandere og tilhengere av tredeling, påpekte panelsjefen.

I forslaget vil mor og far få elleve ukers permisjon hver, mens 22 uker gjenstår til frivillig deling. Mannspanelet vil trolig også kreve at de tre ukene som tas ut i forkant av fødselen, holdes utenfor den totale foreldrepermisjonen.