Men mange vet ikke om det fordi de er uten symptomer. Det er tette og innsnevret blodårer fra magen og ned i føttene som er problemet.

Faktisk vet seks av ti personer ikke om at de har sykdommen fordi de fungerer tilsynelatende normalt.

— En blodtrykksmåling av armer og ankler kan konstatere sykdommen. Det er god helseinvestering, sier Gustav Pedersen.

Han er leder av Norsk Karkirurgisk Forening og overlege på Haukeland Universitetssykehus. I mai tok han doktorgraden i bypasskirurgi av åreforkalking i beina.

Rammer menn over 55

Det er særlig menn over 55 år som rammes av åreforkalking. Risikofaktorene for å få sykdommen som på fagspråket kalles perifer artiell sykdom er de klassiske for livsstilsykdommer: Røyking, høyt blodtrykk, diabetes, høyt kolesterol og overvekt. De som allerede vet at det hjerte/kar sykdom i familien, er også spesielt utsatt. Tilstanden øker med økende alder.

Røykere i faresonen

— Røykere er særlig i faresonen. Sjansen for at årene har tettet seg til er radikalt større i denne gruppen, opplyser Pedersen.

Flertallet av pasientene har ingen symptomer. Fire av ti pasienter med åreforkalking i pulsårene, har gangsmerter, oftest i leggene. Seks av ti er uten symptomer merker ingenting før det oppstår komplikasjoner i form av et hjerteinfarkt eller hjerneslag, sier Pedersen.

Han forklarer at pasienter med gangsmerter er gjerne redde for å miste foten, men sjansen for å dø er faktisk fem ganger så stor som faren for å bli amputert, dersom pasienten ikke få riktig medisinsk behandling.

Kvinnene kommer etter

— Det er slått fast at middelaldrende og eldre menn er mest utsatt. Men nye norske undersøkelser viser at også kvinner har større risiko for å rammet enn det forskerne tidligere antok.

— Det urovekkende er at prognosene er meget dårlig for dem som ikke blir behandlet. Dødeligheten er større enn ved brystkreft og nesten like stor som ved kreft i tykktarm og endetarm.

Trykkmåling gir diagnosen

  • Det er forholdsvis enkelt å konstatere hvorvidt årene i beina er åreforkalket, forklarer Pedersen.
  • Fastlegen kan foreta blodtrykksmåling i ankelen i løpet av få minutter. I en del andre europeiske land er dette undersøkelser som legene foretar som ren rutine på mannlige pasienter etter de er fylt 50 år, sier Pedersen.

Han forklarer at i Norge har det inntil nå ikke vært det samme fokuset på å undersøke blodtrykk i anklene.

  • Derfor er det etter måten få fastleger som foretar disse undersøkelsene. Mange har heller ikke fått opplæring i hvordan man måler dette trykket, sier Pedersen

Men rett medisinering gir i regelen gode resultater, konstaterer legen

— Medisiner mot åreforkalking halverer risikoen for å dø av hjerteinfarkt eller hjerneslag. Røykestopp gir stor gevinst for røykere, sier han.

ENKEL TEST: Overlege Gustav Pedersen kan ved hjelp av en enkel blodtrykksmåling i anklene gi svar på om pasienten har innsnevrede årer i beina og lider av åreforkalking.
RUNE SÆVIG