Ulykken skjedde skjærtorsdag i Malm i Nord-Trøndelag. Ifølge Regionsykehuset i Trondheim er skadene alvorlige, men tilstanden er stabil.

NTB