En mann i 40-årene er dømt til fire års fengsel og må betale 700.000 kroner i erstatning for overgrep mot sju mindreårige jenter.

Mannen var tiltalt for seksuelle overgrep mot de sju jentene i perioden 1995-2005.

I tillegg til fengsel i fire år, framsatte bistandsadvokat Inger Grete Lundemo på vegne av jentene et krav om oppreisning på til sammen inntil 800.000 kroner. 150.000 kroner for to av jentene og 100.000 kroner for de øvrige, skriver tk.no.

Retten la til grunn at det var vanskelig å vurdere nivået på overgrepene, og fant det sannsynlig at flere hadde fortrengt handlinger. Dermed ble erstatningen satt til den samme for alle sju.

Dagens rettsforhandlinger ble innledet med at de to siste av de sju jentene som har vært utsatt for overgrep fra mannen, forklarte seg. I politiavhør hadde den ene av de to først nektet for at det skjedde overgrep mot henne.

– Jeg hadde fortrengt det og hadde lyst til å gå videre med livet, sa hun i retten.

Tiltalte slo selv fast i en avsluttende kommentar at han nå ville bli ferdig med dette og hadde lagt kortene på bordet.

Etter at dommen var avsagt, tok den tiltalte betenkningstid. Advokat Geir Kvande sa på sin side at dommen mest trolig blir anket, både på grunnlag av skyldspørsmål, straffeutmåling og erstatningsbeløp.