Tønsberg byrett har vurdert mannens handlinger enda strengere enn hva statsadvokat Paal Chr. Aartun gjorde da han nedla påstand om at straffen burde være fengsel i ett år, skriver Tønsbergs Blad.

På grunnlag av dommeravhøret av gutten har Tønsberg byrett funnet mannen skyldig i mange tilfeller av seksuelt overgrep i løpet 1997 og 1998. Da var gutten under ti år.