Mannen pådro seg alvorlige brannskader og er innlagt ved Ringerike sykehus. Tilstanden er stabil, melder Ringerikes Blads nettutgave ringblad.no.

Det var hyttenaboer i Høgåsen ved Jaklefoss i nærheten av Ringkollen som varslet om den kraftige eksplosjonen.

— Det er enda uklart hva som er årsaken til eksplosjonen, men vi antar at det har vært en gasseksplosjon, sier operasjonsleder Anders Solberg, ved Hønefoss politistasjon.

Tirsdag skal politiet foreta åstedsundersøkelser for å få klarhet i hendelsesforløpet og årsaken til eksplosjonen.