— Vi er helt avhengig av ny kompetanse. Gjennomsnittsalderen på norske ingeniører er høy, så i løpet av de neste årene er det mange som må erstattes, sier konsernsjef i BKK, Atle Neteland.

Han synes det er alvorlig at stadig færre vil studere til å bli ingeniør i elkraft.

— Denne sektoren er ingen døgnflue. Alle har behov for strøm, sier konserndirektøren.

De siste årene har opptaket til ingeniørstudiet i elkraft ligget jevnt på litt over 30 studenter, i år har imidlertid antallet sunket dramatisk, og etter førsteopptaket er kun 26 studenter tatt opp. Hele ni plasser står dermed tomme.

Vil heller jobbe off-shore

Arne Neteland understreker at kraftsektoren kan by på både spennende arbeidsoppgaver og gode utsikter for fast jobb.

— Det skjer mye i denne sektoren nå, med både kraftutbygging og utbygging av det nye linjenettet, sier han.

Neteland har inntrykk av at interessen for elkraft har vært synkende de siste årene. Likevel har BKK ikke hatt problemer med å rekruttere folk så langt.

— Men vi må tenke litt lenger frem i tid også, sier han.

Lars Edgar Berg er instituttleder ved institutt for elektrofag ved Høgskolen i Bergen. Han forstår at kraftbransjen er bekymret.

— Hvis den lave interessen for elkraftstudiet fortsetter kan dette bli alvorlig for kraftsektoren, sier han.

Berg tror at nedgangen kan skyldes at nye, populære realfag lokker til seg studentene som ellers ville søkt elkraft.

Høgskolen i Bergen har for eksempel et nytt fag innen undervannsteknologi som har trukket til seg mange studenter i år.

— Vi ser at mange ønsker å jobbe i off-shore-sektoren, sier Berg.

Agder sliter også

De siste årene har det blitt iverksatt flere tiltak for å få ungdom til å studere realfag. Berg tror interessen for elkraft vil ta seg opp når man ser effekten av disse.

— Men det er litt for tidlig ennå. På det nåværende tidspunkt har vi dessverre litt for få folk å rekruttere fra, sier han.

Høgskolen i Agder, som tilbyr et tilsvarende ingeniørfag i elkraft, sliter også med interessen.

— I år hadde vi tatt opp ti studenter til 20 plasser. Det har pleid å ligge på dette nivået de siste årene, sier opptaksleder Bjørg Reidun Bjorøy.

De ledige plassene blir nå tilbudt på restetorget, og så langt har tre studenter fått tilbud.

— Men studiet blir neppe fullt, sier Bjorøy.

Høgskolen i Oslo la ned sitt ingeniørfag i elkraft i 2002 på grunn av manglende interesse.

.

BEKYMRET: Det er alvorlig at så få vil studere elkraft, sier BKK-konsernsjef Atle Neteland. Gjennomsnittsalderen på norske ingeniører er 48 år, og mange må erstattes i årene som kommer. ARKIVFOTO: BJØRN ERIK LARSEN