Fredag ble det kjent at radioaktivt materiale som spores tilbake til Forsvaret. er funnet i et lass med skrapjern i Mo i Rana. Miljøorganisasjonen Bellona er bekymret.

– Vi ble jo ganske rystet over at Forsvaret ikke har bedre kontroll over de ganske mange kildene de har til sitt bruk. Vi er også overrasket over at Statens strålevern heller ikke har noen fullgod oversikt over disse radioaktive kildene, sier Nils Bøhmer i Bellona til NRK.

Seksjonssjef Ole Reistad i Statens strålevern sier at det er den enkelte bedrift, i dette tilfelle Forsvaret, som har ansvaret for å holde orden på alle radioaktive kilder de gjør bruk av. Han innrømmer at ingen har full oversikt over slike kilder i Norge, men det jobbes nå med å bygge opp en lett tilgjengelig database.

– Vi startet arbeidet for ett år siden, og vi regner med å holde på et par år til før vi begynner å nærme oss en mer elektronisk oversikt over hva vi har, sier Reistad.

Statens strålevern har bedt Forsvaret om å gå gjennom alle sine lagre for å få oversikt over radioaktive kilder.