— Vi får mange henvendelser fra par med minoritetsbakgrunn. Slik det er i dag, må mange par dra til utlandet for å få hjelp. Vi har prøvd å rekruttere givere fra de aktuelle miljøene, men det er vanskelig, sier seksjonsoverlege Tom Tanbo ved kvinneklinikken på Rikshospitalet til VG.

Behovet er størst for donorer med pakistansk bakgrunn, men sykehuset trenger også indiske, arabiske og afrikanske donorer.