I går rykket brannvesenet ut til godsterminalen på Alnabru i Oslo etter melding om at en pakke med radioaktivt innhold var funnet, men brannmannskapene hadde ikke utstyr til å finne ut hva det var i pakken, som senere viste seg å være ufarlig.

— Det viser at vi ikke er forberedt på denne type hendelser, sier brigadesjef Ståle Lindhart til NRK. Oslo brann- og redningsetat vil nå gå gjennom rutinene og skaffe seg måleutstyr.

-Det hadde vært en fordel om utrykningsenhetene var bedre utstyrt på dette området, sier direktør Ole Harbitz i Statens strålevern.