Ifølge en opptelling som Adresseavisen har gjort, har 20 norske bemanningsselskaper startet opp i Trøndelagsfylkene siden utvidelsen av EU og EØS i 2004 førte til fri tjenesteyting.

Selskapene formidler arbeidskraft fra hele verden. Hovedtyngden ligger i Tyskland, Sverige og de tidligere østblokklandene, men flere selskaper henter inn arbeidere fra land utenfor Europa.

Arbeidstilsynet opplyser at kontrollen er mangelfull over hvor mange selskaper som formidler utenlandsk arbeidskraft i Midt-Norge.

– Situasjonen er veldig uoversiktlig. Vi har ingen tall på hvor mange som formidler utenlandsk arbeidskraft i regionen, sier Ingar Haarstad og Anders Gjervan i Arbeidstilsynet.

Et av problemene er at mange av bemanningsselskapene er registrert i utlandet.

– Vi møter på mange tilfeller hvor situasjonen er uoversiktlig. Ofte vet ikke arbeidstakerne hvem arbeidsgiveren deres er. Dette møter vi oftest på små byggeplasser. De store firmaene har mer kontroll, sier Haarstad.

Nå jobber Arbeidstilsynet med å inngå avtaler med landene hvor bemanningsselskapene er registrert.