Hans Inge Hille er 43 år gammel, og har vært rusmisbruker siden han var tenåring. Nå vil han komme seg ut av rusmiljøet. Men han sliter med å skaffe seg bolig — og uten bolig får han ikke begynne med subutex.

90 på venteliste

— Metadonklinikken sier at det er fast bolig som mangler for at jeg skal få begynne. Men fast bopel er vanskelig å skaffe for rusmisbrukere uten annet enn trygd å leve på, sier Hille.

Metadonklinikken i Bergen har stor pågang av folk som ønsker å begynne på metadon eller subutex, såkalt legemiddelassistert rehabilitering. For tiden er det omtrent 90 personer på venteliste.

— Vi avviser ingen fordi de mangler bolig, men de får ikke starte før de er i en stabil bosituasjon. Det er viktig for at å sikre at de får den oppfølgingen de trenger, sier Haga.

For mange av dem som står på venteliste, er en fast bolig det som mangler for å få starte behandlingen.

— Noen skaffer bolig i det private markedet, men klarer ikke å beholde dem. Botreningssenteret og kommunale boliger er et godt alternativ, men der er det ventetid, sier Haga.

Hans Inge Hille har hatt kommunal bolig, men ble kastet ut av den for tre år siden. Mens han bodde der, gikk han på subutex, men da han ble kastet ut, ble han nødt til å flytte inn på et hospits. Det tok det ikke lang tid før han sprakk, og begynte å misbruke rusmidler igjen.

Lang ventetid

— Jeg ble utestengt for sidemisbruk av alkohol, sier Hille.

Nå vil han ha tilbake i kommunal bolig så han kan starte på subutex igjen.

— Det er vanskelig å komme inn på det private markedet, så kommunal bolig hadde vært det beste, sier Hille.

Men det er lang ventetid på kommunale boliger i Bergen - særlig for rusmisbrukere.

— 500 husstander står i kø for å få kommunal bolig. Enkelte på listen prioriteres høyere enn andre. Barnefamilier prioriteres, og det samme gjør par. Enslige med spesielle behov, for eksempel rusmisbrukere, er de som står lengst på ventelisten. Det er vanskelig å finne et godt tilbud til dem, de kan bli stående på listen i mer enn to år, sier boligsjef Tor Jørgen Tofte til Bergens Tidende.

Heller ikke på Botreningssenteret på Gyllenpris, et spesielt tilrettelagt botilbud for rusmisbrukere, er lett å komme inn på.

— Vi har relativt lang ventetid, det kan være snakk om år for noen. For tiden står det ti på venteliste, og de fleste av dem har stått der en stund, sier Marte Havre, assisterende leder på Botreningssenteret.

Provosert

Hans Inge Hille har de siste månedene bodd på Frelsesarmeens hybelhjem i Bjørnsons gate. Mange av beboerne på hybelhjemmet har bodd der i flere år. Ingen får starte med metadon eller subutex mens de bor der, men det er ikke noe i veien for at folk som allerede har startet slik behandling kan flytte inn.

— Vi er inne i en dialog med Metadonklinikken, men slik det er nå, godtar de ikke at folk bor hos oss i oppstartfasen. Vårt tilbud er rusfritt, så folk må flytte ut herfra hvis de sprekker. Metadonklinikken mener en sprekk kan tolereres, sier Bengt Anthun, daglig leder på hybelhjemmet.

At han ikke får begynne på subutex mens han bor i Bjørnsons gate provoserer Hille.

— Hadde dette stedet vært godkjent som oppstartsted, hadde jeg begynt på subutex med en gang. Nå må jeg ut på det private boligmarkedet i stedet - og det vet jeg ikke om jeg klarer.