Den manglende kontrollen under opplæring av nye førere var den direkte årsaken til T-baneulykken på Tøyen i november, konkluderer Oslo Sporveiers ulykkeskommisjon i sin rapport.

Lærlinger på T-banen kjører med instruktører ved sin side, men disse er ikke pålagt å følge med på hva ferskingene gjør. Da en sjåfør under opplæring kjørte på rødt lys og kolliderte med et annet tog ved Tøyen T-banestasjon 14. november i fjor, var kjørelæreren ifølge vitner i gang med å lese avisa. Om det skulle stemme, har han altså ikke brutt reglementet.

— Det å kjøre T-bane er ikke så vanskelig. Enten så går det fremover, eller så går det bakover, sier informasjonssjef Bjørn Rydmark i Oslo Sporveier til VG.NTB