Mellom 25 og 50 velgere har hittil opplevd å få mangelfulle listesett utlevert når de har forhåndsstemt på Posten.

– På bakgrunn av en skriftlig henvendelse fra Rød Valgallianse, har vi nå bedt Posten om å gå gjennom alle sine listesett i Hordaland, sier informasjonssjef Erling Hansen i Kommunal— og regionaldepartementet til Bergens Tidende.

Ufullstendig i Bergen

Det var TV 2 som i går fortalte at flere av listesettene som deles ut på Posten til velgerne er ufullstendige. – Enten har settet manglet enkelte stemmesedler, eller så har det gjerne vært dobbelt opp, sier fungerende pressetalsmann Per Jarl Elle i Posten BA. Hovedpostkontoret i Bergen er et av stedene hvor dette er oppdaget, men problemet ser ikke ut til å være av lokal art. – Hittil har vi fått meldinger om dette i Hordaland, Rogaland, Oslo og Nordland, sier Elle.

– Skriv på blankt ark

Både Elle og Hansen tror at velgerne har fått stemt på det partiet de ville. – Bakerst i alle settene ligger en blank stemmeseddel som velgeren kan skrive partiet sitt på. Dette står også i veiledningen som blir delt ut, sier Hansen. Informasjonssjefen understreker likevel:

– Dette er selvfølgelig ikke tilfredsstillende.

Ikke tid til å trekke tilbake

Departementet har ennå ikke tatt stilling til hva de vil gjøre dersom problemet viser seg å være omfattende. – Foreløpig håper vi dette bare gjelder noen få sett, slik at vi kan fortsette valget som normalt etter å ha luket dem ut, sier Hansen.

– Kan det bli aktuelt å trekke alle valglistene tilbake?

– Foreløpig har ikke en slik løsning vært diskutert. Men det er ikke sikkert at det er tid nok, sier informasjonssjefen.