Sosial— og helsedepartementet har i lengre tid jobbet med å gjøre Stortingets sykehus-milliard om til operasjoner i utlandet. 15. januar overtar Rikstrygdeverket arbeidet.

Rikstrygdeverket vil kvalitetssikre sykehusene før avtaler blir inngått.

Men pasienter i norske sykehuskøer vil ikke bli sendt til utlandet. I Østfold fikk 1.100 - 1.200 personer tilbud om behandling i utlandet. 300 av disse takket ja.

-300 takket ja, men mange flere fikk tilbud. 800 - 900 personer takket nei eller reagerte ikke på tilbudet, sier direktør Odd Arild Haugen ved Sykehuset Østfold til NTB.

Hagen sier at det først og fremst er pasienter med hofte- og kneskader og andre ortopediske lidelser som har fått tilbud om behandling i utlandet.

Før årsskiftet ventet 280.000 pasienter på behandling ved norske sykehus.NTB