— Vi har hatt mange flere henvendelser enn vanlig, og er veldig fornøyde. På informasjonsmøtene våre for nye fosterforeldre i mai og juni har det vært fullt av folk, sier førstekonsulent Dagrun Jøsok.

Bare fra uke 14 til 21 tok 43 familier i Hordaland kontakt, og sa at de var interesserte i å bli fosterhjem.

— Den store pågangen skyldes både den landsomfattende rekrutteringskampanjen Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet kjørte i april, og her i Bergen merker vi effekten av en stor artikkelserie Bergens Tidende hadde om fosterhjem. Mange av dem som tar kontakt sier at de har tenkt på det lenge, og at de bestemte seg etter å ha sett kampanjen eller artikkelen, sier Jøsok.

— Det er ikke sikkert at alle de 43 familiene ender med å bli fosterhjem, men de er inne i systemet, får informasjon og opplæring, og kan ta den endelige beslutningen ut fra det, sier Jøsok.

600 familier har meldt seg

På landsbasis er trenden den samme. Stadig flere ønsker å åpne hjemmet sitt for et eller flere barn som trenger omsorg.

Rekrutteringskampanjen har ført til at nesten 600 nye familier i Norge har sagt seg villige til å ta imot fosterbarn.

Og behovet er stort. I Hordaland er det akkurat nå 21 barn som trenger et nytt hjem.

Da BT skrev om fosterhjem i mai, sto 17 barn i kø. Syv av dem hadde ventet i nesten et halvt år.

— Alle de som hadde ventet lengst har vi nå funnet hjem til. Statusen til de andre barna er at søknaden for to av dem er trukket, fordi familiesituasjonen har endret seg. For to av barna er spesialtiltak under planlegging på grunn av funksjonshemning og stort omsorgsbehov. Seks av barna som sto i kø i mai venter fortsatt, og i tillegg har det kommet inn 15 nye barn som trenger fosterhjem, sier Jøsok.

Søstre trenger nytt hjem

Blant barna som har ventet siden mai er en søskenflokk bestående av tre jenter med fremmedkulturell bakgrunn i alderen 4, 11 og 14 år. Søstrene skal plasseres sammen.

— Vi jobber mot miljøer med samme nasjonalitet som disse jentene for å finne en familie til dem. Det er gjennomgående vanskelig å få plassert eldre barn, søskenflokker og fremmedkulturelle barn, sier Jøsok.

Fosterhjemstjenesten ønsker seg fortsatt flere fosterfamilier.

— Det kommer stadig inn nye barn som trenger en familie, og vi er avhengig av å ha flest mulig familier «i banken» for å finne riktig familie til riktig barn, sier Jøsok.

400 familier i Hordaland er allerede fosterhjem.