Totalt har forsikringsselskapene utbetalt om lag 200 millioner kroner etter tsunamien, skriver Aftenposten.

Men hver tredje nordmann mangler reise— eller ulykkesforsikring, og ifølge FNH gjaldt dette også de som befant seg i områdene som ble rammet av tsunamien.

Likevel sier lederen for Nasjonal Støttegruppe etter Flodbølgekatastrofen, Christoph Wernersen, at de fleste er fornøyde med hva de har fått utbetalt.

– Det har stort sett gått greit. De fleste er fornøyde med sine forsikringsoppgjør, sier han til avisen.

Fortsatt gjenstår en del oppgjør der det dreier seg om senskader.