— Fredag 22. juli 2011 har vært, og er fortsatt, et nasjonalt traume. Midt i dette traumet skal en gjerningsmann stilles til ansvar for sine gjerninger. En sak som dette utfordrer vårt system.

Det sa aktor Inga Bejer Engh da hun åpnet aktoratets prosedyre på den neste siste dagen av den ti uker lange straffesaken mot Anders Behring Breivik.

Hun fortsatte med å si at gårsdagens vitner på mange måter tok rettssaken tilbake til det den handler om - de 77 menneskene som døde og de mange som ble skadet, traumatisert og berørt av hendelsene.

— I et ønske om å få et klart svar på tiltaltes psyke, har disse alvorlige realitene blitt skjøvet litt tilbake. Og der skal de ikke være, sa Engh.

- Ønsket å drepe

Hun sa at de overlevende som har vitnet i retten har vist en styrke mange ikke trodde var mulig, og at et felles mantra er at de ikke lar seg stoppe av tiltaltes handlinger for snart ett år siden.

— Tiltalte har angrepet et system han forakter. I dette blir de døde mer eller mindre tilfeldige ofre. Vi føler oss rammet som nasjon, fordi de døde representerer oss alle, sa Engh.

Hun fortsatte:

— Det som gjør det ekstra ille, er at handlingene ikke er utslag av et øyeblikks impuls, men nitid planlegging over år. Ønsket om å drepe flest mulig mennesker har vært drivkraften i denne planleggingen.

Hun understreket at denne saken - «den verste vi har sett i moderne tid» - skal behandles som alle andre straffesaker, og at retten ikke kan ta hensyn til debatten om tilregnelighetsregler, psykiatri og Den rettsmedisinske kommisjon, men er bundet til å forholde seg til de opplysninger som er lagt frem i retten og de lover og regler som eksisterer i dag.

— Dersom saken avdekker svakheter ved vårt system, er dette noe retten må ta opp med lovgiver, men dette må skje etter rettskraftig dom, sa Engh.

Får ikke alle svar

Hun la til at spørsmål om for eksempel politiets responstid må besvares et annet sted enn i denne saken.

— Vi skulle ønske vi kunne gi alle svarene de berørte ønsker seg, men vi må erkjenne at vi ikke kan finne alle svarene, sa Engh.

Statsadvokaten beklaget dette.

— Hvordan kunne en mann på så kort tid gjøre så ufattelig skade? Hvordan ble denne medborgeren til den drapsmaskinen vi har sett? Hvor mange mennesker forsøkte han å drepe denne dagen? Mange av disse spørsmålene har vi ikke fått svar på. Det er en vond og vanskelig erkjennelse i denne saken, sa Engh.