Det opplyser interesseorganisasjonen Mental Helse, som driver Hjelpetelefonen 116 123.

Ifølge generalsekretær Bjørn Lydersen har antall innringninger tidvis vært doblet etter fredagens grusomme hendelser i Regjeringskvartalet og på Utøya.

— Til vanlig har vi på landsbasis rundt 200 henvendelser daglig. Men kort etter bombeeksplosjonen og de første skuddene på Utøya, begynte telefonene å ringe. Nå ligger vi på mellom 300 og 400 henvendelser i døgnet. Vi har fått flere folk til bemanne telefonene våre, sier Lydersen til Aftenbladet.

- Neppe nedgang

Ifølge generalsekretæren er det ikke bare pårørende, familie og venner av de drepte som ringer inn, men også folk fra hjelpeapparatet og andre som ikke nødvendigvis kjenner noen av ofrene, men som likevel er sterkt preget av tragedien. Og han tror ikke pågangen med telefoner vil gi seg med det første.

— Dette er en stor og omfattende katastrofe. Først skal folk ta inn over seg sjokket over at slikt kan hende. Deretter kommer en ny reaksjonsfase når navnene på drepte og savnede blir offentliggjort. Dessuten vet vi at når redningsaksjonene er over og når oppmerksomheten minker rundt en katastrofe, blir mange alene med savnet, sorgen og traumer. Da kommer som regel en ny bølge av henvendelser, sier han til Aftenbladet.

- Angst og usikkerhet

Kirkens SOS har også hatt større pågang og flere henvendelser etter terroraksjonene. I løpet av helgen fikk de nesten dobbelt så mange telefoner som normalt. Det gjorde at de ble nødt til å øke bemanningen.

— Mange ga uttrykk for bekymring, angst og usikkerhet. De fryktet for hva som kunne skje videre, forteller daglig leder i Kirkens SOS i Rogaland, Arild Torstensen.

Nå, snart en uke etter angrepene på Utøya og i Regjeringskvartalet, begynner henvendelsene å flate ut og gå tilbake til normalt nivå.