KJELL ØSTERBØ kjell.osterbo@bergens-tidende.no

Det skyldes blant annet at listene fra Verdipapirsentralen (VPS), som forteller likningskontorene hva den enkelte har i formue og har hatt i gevinst på aksjesalg, kom forsinket i år. Det skyldes også at de som har selvangivelser for næringsdrivende ikke har adgang til forenklet forhåndsutfylt selvangivelse. Og der finnes det mange rikinger.

Langt større formuer Av dem som får sin rikdom brettet ut i dag, gir nettoinntekten et riktig bilde av det de faktisk har tjent, mens den reelle formuen kan være langt større enn den skattbare formuen forteller. I nettoinntekten er til og med skattefritt utbytte man måtte ha fra aksjeselskaper tatt med. Men det samme utbytte trekkes fra igjen, slik at man ikke skatter for det. Så i tilfeller hvor skattyterne er ført opp med høy nettoinntekt men betaler lite skatt, kan altså en stor del av inntekten være i form av utbytte. Årsaken er at utbytte allerede er beskattet i aksjeselskapet. Inntekt på kapital betaler man i utgangspunktet 28 prosent flat skatt på.

Stor sprik skattetakstene — På formuesiden vil de som har sine penger plassert i eiendom og ikke-børsnoterte aksjer ha en langt høyere reell formue enn det som kommer frem fra likningstallene, sier Ståle Christensen. Han er statsautorisert revisor og direktør i Økonomipartner. Når det gjelder eiendom spriker skattetakstene betydelig og nye boliger og bygg skattes gjennomgående mye høyere enn eldre boliger. -Det er ikke uvanlig at likningsverdien er 30 prosent av den reelle markedsverdien, sier Christensen. Mens børsnoterte aksjer beskattes etter børsverdien ved utgangen av året, beskattes ikke-børsnoterte aksjer og aksjer på den såkalte SMB-listen etter 65 prosent av verdien. For ikke børsnoterte selskaper, som ikke har noen målbar kurs ved ett bestemt tidspunkt, bruker man skattemessige verdier. - I praksis betyr det en svært forsiktig skattlegging, sier Christensen. Bergens Tidende tar forbehold om at det kan være feil i listene presentert på disse sidene. Alt om likningen 1999: Skattetabeller: Økte inntekten med 700.000 Lever godt på fedrenes penger Politikken bergar økonomien Welcon-sjef best betalt Kan få restskatt på over 50.000 Dette sjekker du på likningen Mange rikinger venter til høsten Millionene yngler i merdene Milliondryss over Måløy-dagane Svensktoppar på stadion Kroner i hver solstråle Mener mye, tjener lite Bergen, Inntektstoppen Bergen, Formuestoppen Næringsliv Brann og andre idrettsutøvere Politikere og byråkrater Kultur og media Askøy kommune Os kommune Fjell kommune Meland kommune Stord kommune Førde kommune Lindås kommune