Kapellan Reimunn Førsvoll fra Karmøy har forsket på seksuelle overgrep i kirken i 12 år. I en undersøkelse han har gjort blant seksuelt misbrukte kvinner avsløres det at nesten 40 prosent av dem er misbrukt av bekjennende kristne, melder TV 2.

— Det er klart at det er mye mer enn jeg hadde trodd. Jeg ville håpe og tro at overgrep i kristne sammenhenger var helt marginalt i forhold til i samfunnet ellers, sier Førsvoll.

Han sier problemet med misbruk i kristen sammenheng er like stort som i samfunnet ellers.

— De misbruker da sin makt som menneske i forhold til den utsatte, og de misbruker både Guds navn og kristentroen til å skaffe seg tilgang til et annet menneske, sier Førsvoll.

Elisabeth Torp, daglig leder ved Kirkens ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep, sier til TV 2 at det er for enkelt å misbruke sin makt innenfor norske kirkesamfunn.

— Det er mange lukkede rom og mange fortrolige rom innenfor kirken, og det krever en meget stor grad av profesjonalitet for å klare å være til stede på en god måte og være en kirkens tjener i møtet med mennesker som ber om noe, sier hun.

(NTB)