Tall som NRK har samlet inn, viser at vi må tilbake til 1997 for å finne så mange ungdommer uten tilbud om skoleplass som i år. Det er om lag 6.000 flere elever som neste uke skal inn i den videregående skolen, i forhold til i fjor.

— Det er nesten 7.700 ungdommer som nå står uten skoleplass, og dette viser at det ikke på langt nær har blitt gjort en god nok jobb fra Utdanningsdirektoratet og fylkeskommunenes side med å følge opp elevenes ønsker, sier Elevorganisasjonens leder Solveig Tesdal.

Utdanningsdirektoratets direktør Petter Skarheim mener det er for tidlig å si om det er nok skoleplasser til alle. Men mandag kveld sa utdanningsminister Kristin Clemet (H) til NRK at hun garanterer at alle elever som skal begynne på videregående skole vil få ett av sine tre skoleønsker oppfylt.

— Det kan oppstå enkelttilfeller som er vanskelige, men det har vi rutiner for å rydde opp i, garanterer Clemet.