I tillegg til de som har blitt fysisk angrepet, sier i underkant av 20 prosent av de spurte at de i løpet av de siste fem årene har blit truet, én eller flere ganger, på en slik måte at de har opplevd det som ubehagelig.

Undersøkelsen er utført av Norsk respons for Utdanningsforbundet.

Undersøkelsen har tatt utgangspunkt i ulike typer «vold i skolen», blant annet trusler, fysisk vold mot læreren, hærverk mot lærers eiendom og inngripen i voldsepisoder mellom elever eller elever og kolleger.

Halvparten av lærerne mener de i stor grad er i stand til å håndtere voldsepisoder i skolen rettet mot seg selv.

Et representativt utvalg av 900 lærere i Utdanningsforbundet er intervjuet i undersøkelsen. 57 prosent av disse har vært innblandet i en eller flere av disse fire typene opplevelser, ifølge undersøkelsen.

Det er flere lærere på barne— og ungdomstrinnet som opplever trusler enn i videregående opplæring, ifølge undersøkelsen. NTB