Fellesforbundet møter mandag sin nye motpart Norsk Industri. Konkurranseutsatt industri forhandler først, etter den såkalte frontfagmodellen.

Sykepleierforbundet har krevd opptil 35.000 kroner i lønnsvekst, Transportarbeiderforbundet har antydet 50.000 kroner for sine medlemmer, og lederen i Hotell— og restaurantarbeiderforbundet mener hennes medlemmer burde ha et lønnsløft på 7-10 prosent for å ta igjen lønnsgapet til industriarbeiderne.

Posisjonere

— Jeg registrerer at de fleste er i ferd med å posisjonere seg og har klare oppfatninger om at vårt resultat blir for dårlig for dem som kommer etter. Vi er nødt til å komme ut med et resultat som sikrer våre medlemmer forbedret kjøpekraft samtidig som arbeidsplassene sikres, sier Fellesforbundets leder Kjell Bjørndalen til NTB.

En samlet fagbevegelse krever at AFP (avtalefestet pensjon) videreføres, mens arbeidsgiverne vil avvikle ordningen.

— Her må vi få med oss arbeidsgiverne på et felles brev til myndighetene. Det må en lovendring til, sier Bjørndalen, som er villig til å sette makt bak dette kravet.

Fellesforbundet krever også at de tillitsvalgte må få innsyn i arbeidsvilkårene til utenlandske arbeidere fra EØS-land.

— Vi mener det vil være i begge parters interesse å ha et seriøst arbeidsliv hvor vi kan tilby gode betingelser for østeuropeiske kolleger, og der vi har innsynsrett for å sikre oss mot at de blir utnyttet, sier Bjørndalen.

Styringsrett

Direktør Tore Sellæg i Norsk Industri ønsker ikke flere bestemmelser som ytterligere begrenser arbeidsgivers styringsrett.

— Vi ønsker ikke mer ulovlig virksomhet eller svart arbeid, men samtidig mener vi at innsyn og kontroll er en offentlig oppgave, sier Sellæg.

Norsk Industri ønsker seg også mer fleksible arbeidstidsordninger. Leder Stein Lier-Hansen sier til LO-Aktuelt at man må diskutere arbeidstidsforlengelser og ikke forkortelser.

— Bedriftene våre endrer seg og tilpasser seg konkurranse hver eneste dag. Da mener vi de må kunne utvikle egne arbeidstidsavtaler uten at organisasjonene blander seg i det, sier Tore Sellæg til NTB.

Arbeidsgivernes forhandlingsleder Stein Lier-Hansen er i likhet med Kjell Bjørndalen Ap-medlem. Bjørndalen tror ikke det har noen betydning at de har samme politiske ståsted.

— Det er organisasjonenes interesser som vil prege klimaet i forhandlingene, sier Bjørndalen.

Konflikter

FAFO-forsker Torgeir Aarvaag Stokke tror det er mest sannsynlig med konflikt i offentlig sektor og innenfor NAVO-området, som omfatter sykehusene. Men det kan også være rom for streik blant grupper i privat sektor som er misfornøyde med oppgjøret i industrien.

— Uttalelsen fra representantskapet i LO favner såpass vidt at den gir rom for å streike for å oppnå mer enn i industrioppgjøret, sier han.

Unio, organisasjonen for de offentlig ansatte med høyere utdanning, sammenligner seg med funksjonærgruppene i industrien og krever likelønn med dem. Stokke understreker at man aldri har fått til å inkludere funksjonærgruppene i frontfagmodellen.

— Industrifunksjonærene forhandler lokalt etter at lønnsoppgjøret er i havn, og de tillater mye større lønnsforskjeller innad i sine grupper enn man finner i offentlig sektor. Så lenge staten eller kommunene ikke merker spesielle rekrutteringsvansker, er det ikke deres problem at funksjonærer i privat sektor tjener mer, sier han.