• Er nasjonale kartleggingsprøver som skal undersøke elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, engelsk og regning.
  • Gjennomføres i begynnelsen av femte og åttende klassetrinn hver høst.
  • Lærerne får sine elevers resultater, og skal bruke dem til å avdekke individuelle behov.
  • Mellom 97-98 prosent !av elevene deltok i de nasjonale prøvene høsten 2008.