Det viser tall fra Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH). Nyrestein, forstoppelse, nervøsitet og mellomørebetennelse kan være nok til å hindre deg i å få full forsikring mot uførhet. Selv om det er lenge siden plagene skjedde, står du ikke nødvendigvis noe sterkere i jakten på forsikring mot uførhet.

Forbrukerrådet mener sammenhengen mellom skavanker og faren for å bli ufør ofte er søkt.

– Vi mangler et klart og tydelig regelverk som setter grenser for selskapenes rett til å nekte forsikring. Det må være en klar årsakssammenheng mellom sykdommen eller manglene du har, og avslaget, sier juridisk rådgiver Helga Skofteland i Forbrukerrådet til NRK.

FNH er imidlertid ikke enig

– Jeg tror mange forveksler forsikring med trygd. På samme måte som det er forskjell på å forsikre en 18-åring som kjører en BMW og en 50-åring som kjører en Polo, så er det med mennesker også ulik risiko knyttet til helse og liv, sier kommunikasjonsdirektør Leif Osland i FNH.