— Jeg er redd forholdene ikke er bedre i Norge, sier overlege Ivar Austlid ved Haukeland universitetssykehus til Dagens Medisin.

Svenska cardiologföreningen har kartlagt retningslinjene for behandling av uventet hjertestans ved 74 sykehus i Sverige. Studien gjelder pasienter som rammes av hjertestans mens de er innlagt på sykehus, og rapporten avdekker en skremmende høy overdødelighet på grunn av svikt i rutinene: Bare fire av sykehusene hadde et fungerende kvalitetskontrollsystem for denne beredskapen.

Ingen har foreløpig utført en tilsvarende norsk studie, men flere instanser er opptatt av å bedre akuttberedskapen på norske sykehus.

— Vi er i ferd med å sluttføre en studie av beredskapen for hjerte-lunge-redning her på Haukeland. Før vi har analysert våre egne data, vil jeg ikke gå ut med tall, men alt tyder på at et betydelig antall pasienter kunne ha vært berget ved bedre beredskap, sier Austlid, som arbeider ved akuttmedisinsk seksjon.

Han forteller at livreddende prosedyrer i flere tilfeller har tatt lengre tid på enkelte sengeposter enn om pasienten hadde falt om ute i byen.