Bo Veiersted ved Statens arbeidsmiljøinstitutt er ikke begeistret for den tradisjonelle musen. Han mener de skråstilte musene gir færre skader. Men konkurrentene er han heller ikke altfor positiv til.

— Musen er vanskelig. Du er nødt til å vri hånden aktivt for å legge den på musen. Da bruker du en hel del muskulatur unødvendig, i stedet for å slappe av ved å holde den loddrett, sier han.

Han vil likevel ikke anbefale at musen byttes ut med noen av alternativene, men anbefaler å bytte mellom minst to typer.

Stående mus: Den såkalte anir-musen er en stående mus, som ser ut som en joystick. Den fungerer som en flat mus, det vil si at du må bevege hele musen, ikke bare spaken du holder rundt. Museknappene er på toppen av spaken.

— Det er en hel del forskning på at det kan være bra å ha en mus der man får en mer oppreist håndstilling enn en vanlig mus. Det er det anir-musen har fått frem, men de har kanskje andre sider som vi ikke kjenner til. Den har også dårligere presisjon enn vanlig mus, sier Bo Veiersted.

Datapenn: I det siste har det kommet forholdsvis rimelige datapenner og tegnebrett. Nyheten Volito selges for i underkant av 700 kroner. Pennen har en knapp som fungerer som høyre musetast. Det å trykke pennen mot tegnebrettet, gir samme effekt som å trykke på venstre musetast. Pennen beveger markøren ved å gli langs tegnebrettet, som er i A6-format.

— Det er også en mer naturlig måte å holde hånden på, enn å bruke vanlig mus, sier Veierstad.

Musefellen: Musefellen er en mye brukt variant. Her legges musen i en innretning som gjør at man slipper å bevege på den, men kan rulle på en stang i stedet.

— Den har den fordelen at man tvinges til å legge armen på bordet foran tastaturet. Den gir frihet til å bruke fingrene på en annen måte enn vanlig mus. Ulempen er at den er nødt til å ligge på samme sted, og at den er lite fleksibel.

Tastaturet:

Det er få operasjoner der man er nødt til å bruke mus eller mus-erstatning. Ofte finnes det hurtigtaster og piltaster som kan brukes i stedet. Finn hurtigtastene under de ulike word-menyene, skriv dem ned og lær dem, er et gammelt ekspert-råd.

Bytt hånd!: Et annet ekspertråd er å lære seg opp til å bruke musen med både høyre og venstre hånd. Ved å variere, reduserer du belastningen.