Olaussen retter en inntrengende appell til SV og partiledelsen om å gjøre alt som for å hindre at EUs tjenestedirektiv blir en del av norsk lovgivning.

Saken er stor nok til at SV bør stille ultimatum og om nødvendig gå ut av regjeringen, slik Nei til EU-lederen ser det. Men han velger litt mer diplomatiske vendinger i samtale med BT:

— Kristin Halvorsen må ikke bøye av. Dette er en sak som er minst like viktig som striden om å sende norske soldater til Sør-Afghanistan, for den berører hele det verdigrunnlaget Soria Moria-erklæringen bygger på. Hvis SV og Senterpartiet svelger dette direktivet, må de nødvendigvis akseptere enda flere.

Mørke utsikter

Heming Olaussen har ledet Nei til EU siden 2004 og er selv lokalpolitiker i SV med basis i Re kommune i Vestfold.

Han ser meget mørkt på Hverdags-Norge hvis så galt skulle skje at dette omfattende direktivet blir vedtatt av regjeringen og det rød-grønne stortingsflertallet. Sosial dumping med undergraving av lønnsavtaler og andre rettigheter for vanlige ansatte er en del av prisen, mener han.

I første omgang er han engstelig for regjeringens fremgangsmåte som tyder på hastverk. I så måte retter han søkelyset først og fremst mot Ap og statsråd Dag Terje Andersen. Den del av regjeringsfamilien har han liten tillit til.

«En hard negl»

— Jeg har grunn til å tro at han vil kjøre denne saken gjennom med ekspressfart. Andersen er en hard negl, og det er derfor Jens Stoltenberg har satt ham på jobben. Men han bør ta det mer rolig og sørge for at vi får en åpen og demokratisk prosess. Statsråden har dessverre ikke bidratt til den folkeopplysningen som er nødvendig i en så omfattende sak. Folk flest vet dessverre ikke hva tjenestedirektivet går ut på.

— Hvilket parti er du mest usikker på i kampen videre mot norsk EU-medlemskap?

— Det må være Venstre. Men det får ikke avgjørende betydning for EU-kampen.

— Hva med KrF?

— KrF er og blir et bunnsolid nei-parti. Dagfinn Høybråten etterlater ingen tvil om det. Så pass mye har jeg snakket med ham. Flere utspill fra EU har han til og med karakterisert som «pøbelstandpunkt». Det lover bra! sier Heming Olaussen.