Etter at samtlige tiltalte fikk knusende dommer i tingretten, har flere av dem begynt å snakke. Ikke bare om sin egen rolle — men også andres. Slikt blir det bråk av.

Navngav drapsmann

Lars-Erik Andersen (29) hevdet sin uskyld i tingretten, men fikk en knusende dom på 15 års fengsel. Bare uker etter domfellelsen valgte han, som førstemann å forklare seg på nytt. Her la han kortene på bordet.

Andersen opplyste også at det var Kjell Alrich Schumann (40) som skjøt og drepte politimannen Arne Sigve Klungland.

Schumann har hittil nektet for å ha vært med på Nokas-ranet. Hvis han og hans forsvarer Morten Furuholmen fortsatt skal argumentere for frifinnelse, må de plukke Andersens troverdighet fra hverandre.

Mer trøbbel

Men Schumann har flere problemer. Erling Havnå var - som den eneste Nokas-tiltalte - verken straffedømt eller bøtelagt før Stavanger tingrett dømte ham. Den tidligere verdensmesteren i kickboksing erkjente overfor tingretten delvis straffskyld for Nokas-ranet. Retten ga ham en langt mer sentral rolle, og dømte han til 17 års fengsel.

Kort tid etter at Andersen hadde lagt kortene på bordet og blåst Schumann, gjorde Havnå det samme.

DNA-problem

Metkel Betew (27) har heller ikke erkjent straffskyld. Den flere ganger ransdømte norskeritreeren tidfestet overfor tingretten sitt siste besøk i ranernes dekkleilighet i Nedre Dalgate til ultimo mars 2004. Det stemmer, ifølge DNA-ekspertene, dårlig overens med at Betews DNA er funnet på toalettsetet. Det etter at flere ranere hadde opphold der i dagene etter dødsranet. På gjenstander som brukes av flere er det, ifølge ekspertene, i hovedregelen de siste brukernes DNA som vil finnes.

Etter tingretten har den såkalte sandnesmannen (27) gitt aktoratet enda mer ammunisjon mot Betew. I sitt siste avhør plasserer han norskeritreeren i Nedre Dalgate dagen etter ranet.

Pettersens problem

En av de største konfliktene som er under oppseiling på tiltalebenken, er mellom sandnesmannen (27) og Dan Pettersen.

Mye av advokat Brynjar Melings forsvar av Pettersen vil gå ut på å plassere sandnesmannen «lenger oppe i næringskjeden» enn Pettersen. Det vil Meling gjøre blant annet ved å vise til at det var sandnesmannen som hadde kontaktene i Toska-kretsen og som introduserte David Toska for Pettersen. Forsvareren vil dernest poengtere at det må være feil å idømme Pettersen en mye mer sentral rolle enn sandnesmannen. I tingretten fikk Pettersen 15 års fengsel, sandnesmannen fire år.

Blåste «No life»

Sandnesmannen gir i sine siste avhør ikke inntrykk av å ha førstehåndskunnskap som tilsier at Schumann var drapsmannen. Men han hevder å ha hørt fra sin tidligere kompis Dan Pettersen at ranerne som befant seg i Nedre Dalgate etter ranet var «sinte fordi «No life» (Schumann, red. anm.) hadde skutt en politimann». Sandnesmannen hevder dessuten at han møtte blant andre Schumann og fikk tilbud om å være med på ranslaget.

Trekantdramaet

Sandnesmannen forteller også i sine siste politiforklaringer om en kompis som Erling Havnå hadde med seg under ransplanleggingen. 27-åringen kan ikke bekrefte at denne mannen var Alf Henrik Christensen (44), som ble dømt for ranet i tingretten.

Beskrivelsene sandnesmannen gir stemmer med Christensen på noen områder, men ikke på andre.

Aktoratet vil forsøke å få sandnesmannen til å bekrefte flest mulig likhetstrekk mellom Havnå-kompisen og Christensen. Sistnevntes advokat vil jobbe for det motsatte.

Selv om noen av disse konfliktene kanskje kan bli dysset ned, vil andre blusse opp. I dag settes retten.

Stavanger Aftenblad/Bergens Tidende

PEKES UT: Kjell Alrich Schumann er av flere tiltalte pekt ut som mannen som skjøt og drepte politimannen Arne Sigve Klungeland. De har gitt ham og forsvareren noe å tenke på. ARKIVFOTO: JAN M. LILLEBØ
Bergens Tidende