Det er den siste parolen fra ekspertene på småbarnsoppdragelse.

— Trekk pappa inn mer aktivt på helsestasjonen, sier forsker Monica Hedenbro.

— La pappa ta hånd om barnet på sin egen måte, sier helsesøster Britt Darlington på Solheimsviken helsestasjon i Årstad bydel.

Som et forsøk planlegger helsestasjonen å sette i gang spesielle pappagrupper for nybakte pappaer i bydelen.

Nyere undersøkelser viser at barnet knytter seg både til mor og far like etter fødselen. Internasjonal forskning bekrefter at allerede fra to måneders alderen er babyen fint i stand til å kommunisere både med mor og far samtidig.

Pappa undervurdert

— Derfor blir samspillet i familien viktig også i barnets første leveår, sier Monica Hedenbro. Hun er forsker ved Det Karolinska-sykehuset i Göteborg og har observerer hvordan mor, far og barn forholder seg til hverandre som gruppe like fra barnet er nyfødt.

Hun mener pappas rolle tidligere har vært underfokusert I Norden avspeiler det seg blant annet i oppfølging som foreldrene får på helsestasjonene, sier hun.

— Det er ikke uvanlig at begge foreldrene kommer til helsestasjonen. Men i hovedsak blir far fremdeles sett på som en biperson. Det er mor og barn som spiller hovedrollen, sier Hedenbro.

— Mor er «ekspert» og den som ofte mener å vite best når det kommer et barn til verden. Det er mor som bestemmer hvordan så vel farger på barnerom som hvordan minsten skal mates og kles. Ofte blir det en utfordring å la pappa slippe til på sin egen måte, sier Britt Darlington, helsesøster ved Solheimsviken Helsestasjon i Årstad.

- Slipp taket

Også hun oppfordrer spedbarnsmødrene til å slappe mer av i morsrollen.

— For mor handler det litt om å slippe taket. Vi ser at det er viktig at pappa får være alene hjemme med barnet i «pappapermisjonstiden», sier hun

På Solheimsviken helsestasjonen har de ansvaret for å følge opp ca. 250 fødsler i året. Og hun vedgår at også helsesøstrene trenger holdningsendring.

— Mange foreldre kommer sammen til helsestasjonen. Vi prøver å trekke pappa inn samtalene vi har med de nye foreldrene så godt vi kan. Men vi må nok tilstå at også fokuset vårt er rettet mest mot mor og barn, sier Darlington.

Med hjelp fra helsestasjonen dannes det også nettverksgrupper der en eller begge foreldre kan komme sammen med barna sine for utveksle erfaringer.

— Vi ønsker pappaene skal være med i disse gruppene. Men fokuset i disse gruppene er nok også mest rettet mot mor og barn, vedgår Darlington.