Det tyske paret leide et hus i Fræna i Romsdal, og mener selv at de fikk huseierens tillatelse til å male huset innvendig. De kjøpte maling og satte i gang. Først da de flyttet ut i februar i fjor, ble huseieren, ifølge forklaringen i retten, oppmerksom på omfanget og kvaliteten av arbeidet som var utført.

Det tyske paret hadde malt i flere rom. Det var ikke maskert mot listverk og hvitmalingen var ikke tilstrekkelig til å dekke mørke, malte flater.

Huseieren mener å ha gitt paret tillatelse til kun å male en krok ved trappen i gangen i første etasje, og ble overrasket da både veggene i stuen, takbjelkene gangen og soverom var blitt hvitt.

Huseieren leide to malere til å utbedre boligen etter at de to leieboerne hadde flyttet ut, og regningen lød på 44.669 kroner som ble krevd dekket av leieboerne.

Romsdal tingrett slo fast at malerarbeidet paret hadde utført, hadde gitt huset en viss verdireduksjon som huseieren etter husleieloven måtte få erstattet. På den andre siden mente retten at de profesjonelle malernes arbeid hadde gitt boligen en viss standardhevning, slik at 25.000 kroner pluss renter måtte være en passende erstatning.

Hver av partene måtte bære sine egne saksomkostninger.

(NTB)