– Det er flott at en fagforeningstopp som er så mye framme i mediene velger å bruke nynorsk, sier lederen i Noregs Mållag, Hege Myklebust.

– Johannessen snakker en tydelig og god nynorskdialekt, og skriver nynorsk i alt han fører i pennen. Dermed er han med på å gjøre nynorsk synlig som bruksspråk, sier mållagslederen.

Arne Johannessen er glad for prisen, men mener at det er et tankekors å bli hedret for noe så naturlig som å skrive på det språket han har som morsmål og det å snakke sin egen dialekt.