— Det er skummelt og betenkelig at soppveksten er så stor på tre av produktene i testen, sier biolog Cathrine Whist i Mycoteam.

På oppdrag for Forbruker-rapporten har Mycoteam og Teknologisk institutt analysert 13 ulike utendørsmalinger fra fem forskjellige produsenter. Ifølge Forbruker-rapporten er dette den grundigste norske testen av maling for trehus noensinne. Resultatene blir publisert i Forbruker-rapporten i dag.

Rikelig med svertesopp

Noen av de viktigste konklusjonene er:

  • Husmaling fra Bergen Malingfabrikk og Demidekk maling og Demidekk dekkbeis fra Jotun Dekorativ AS har altfor dårlig motstandskraft mot soppangrep. Malingen blir faktisk så ødelagt av sopp at de som har testet malingen fraråder folk å bruke den.

Etter testperioden ble det funnet rikelig med svertesopp i, gjennom og under malingsfilmen.

— Disse tre produktene gir dårlig beskyttelse av treverket. Når malingsfilmen blir gjennomhullet kan vann lettere trenge inn i treverket og ødelegge enda mer. Svertesopp er på langt nær så alvorlig som råtesopp, men svertesoppen kan bane vei for andre sopper, blant annet råtesopp, sier Whist til Bergens Tidende.

— Soppen fører også til misfarging. På de dårligste malingene får du ikke vasket det bort. På de andre, der soppen ikke trengte gjennom filmen, kan soppen vaskes av, sier hun.

Etter denne testen vil Whist ikke anbefale folk å bruke disse malingene. Testerne presiserer dog at selv om disse produktene er i handel fortsatt, så kan produsentene ha justert resepten siden teststart.

  • Linoljemaling fra Norrøn flasser av i store flak, og ser temmelig stygg ut.

— Årsaken kan være at produsenten anbefaler feil grunning. Med en annen grunning kunne resultatet blitt bedre, sier rådgiver Kristian Kaltenborn ved Teknologisk Institutt.

  • De andre malingene i testen får stort sett gode karakterer, iallfall på de viktigste kriteriene. Steen-Hansen Maling AS, en annen bergensprodusent, kommer på 2. plass i testen, så vidt slått av Jotuns Trebitt Oljedekkbeis.

Vask bort sopp

— Hva bør eiere av trehus i fuktige områder på Vestlandet være observant på?

— Maling kan stå veldig bra på hus veldig nært sjøen. Salt i luften beskytter nemlig maling. Men kommer du et stykke bort fra sjøen, er faren for sopp på grunn av fuktighet mye større. Spesielt hus som ligger på steder hvor det er dårlig uttørking og rått miljø. Hus som ligger i skog eller har mye buskas nært opp til veggen er utsatt og kan bli angrepet av svertesopp og alger, sier Kaltenborn.

- Tøff test

De 13 produktene er testet ved at maling er smurt på uhøvlede furuplanker plassert i 45 graders vinkel mot himmelen og utsatt for vær og vind utendørs i to år og åtte måneder.

— En ganske tøff test for å få frem resultater raskere, sier Kaltenborn. I virkeligheten ville det tatt lengre tid å få de samme resultatene.

Mye råteskader på trehus

Det aller viktigste kriteriet i testen er soppvekst. Årsaken er at soppangrep får de største konsekvensene. Men også avflaking og krakelering tillegges relativt stor vekt. Avflaking medfører mye ekstraarbeid fordi man gjerne må legge på et helt nytt toppstrøk.

De tre andre kriteriene (se grafikk) tillegges mindre betydning, fordi det stort sett går på utseende og ikke gir så store konsekvenser.

Daglig leder i Mycoteam, Kolbjørn Mohn Jenssen, har sin forklaring på at det har vært mye råteskader på norske trehus de siste 20 årene.

— Jeg mener at årsaken er at basisegenskapene til enkelte av malingene er totalt endret. Dagens maling er biologisk mer gunstig og mer miljøvennlig. Produsentene er også opptatt av at malingen ikke skal flasse eller sprekke, at den skal være elastisk og sitte godt, og at den ikke skal farge av. Problemet er at mange av disse egenskapene gjør at den beskytter dårligere mot sopp og råte, sier Mohn Jenssen til Forbruker-rapporten.

fakta/malingstesten

  • Analysefirmaet Mycoteam og Teknologisk Institutt har testet hvite utendørsmalinger og dekkbeiser for trehus på oppdrag fra Forbruker-rapporten. Også produsentenes anbefalte grunning er testet.
  • 13 forskjellige typer beis og maling ble malt på høvlede furupaneler og delvis smittet med sopp. Panelene har stått utendørs i 45 graders vinkel i to år og åtte måneder. All maling er påført etter produsentens anvisninger.
  • I testen er forsvar mot soppangrep vektet sterkest. Deretter følger avflaking og krakelering.
TOPPTEST: Administrerende direktør Jarle Steen-Hansen (t.v.) og laboratoriesjef Ivar Olstad er med Steen-Hansens Maling sin Mestermaling blant de beste i en stor test av utendørs maling. Rolf Olsen arbeider ved maskinen. FOTO: KRISTIAN JACOBSEN