Øystein Mæland valgte torsdag kveld å gå av som politidirektør. Beslutningen ble kjent bare noen minutter etter at justisminister Grete Faremo (Ap) erklærte seg inhabil i tjenesteforhold knyttet til Mæland. Politidirektøren forklarte avgangen med at Faremo og andre politikere ikke ha vært klare nok på om han hadde tillit.

Møttes i hans hjem

I habilitetsvurderingen som lovavdelingen i justisdepartementet gjorde av Faremo, kommer det frem at justisministeren har vært venn av Mæland i flere år.

— Om tilknytningen mellom statsråden og politidirektøren har vi fått opplyst at Mæland var statssekretær for statsråden i en tidligere periode som justisminister, og at de deretter har hatt en viss kontakt. De har møtt hverandre i privat sammenheng anslagsvis tre til fire ganger pr. år, herunder i hans hjem, står det i brevet.- Mæland er del av en forholdsvis bred vennekrets, og en person av betydning for statsråden, men ikke blant de nærmeste av hennes venner, står det videre i brevet.

Privat kontakt problematisk

Lovavdelingen skriver i brevet at det er den private kontakten mellom Faremo og Mæland som var problematisk.

— Det tidligere samarbeidet som henholdsvis statsråd og statssekretær medfører ikke i seg selv inhabilitet. Den private kontakten som er beskrevet, er sentral for vurderingen. Isolert sett trenger heller ikke det omfanget av kontakt som det her er tale om, medføre inhabilitet, men må vurderes på basis blant annet av hva saken gjelder, skriver lovavdelingen.

Lovavdelingen skriver at forholdet mellom statsråden og politidirektøren lå «nær opp mot inhabilitet».— Vi legger til grunn at de spørsmål om Mælands tjenesteforhold som skal behandles, kan ha stor betydning for ham, og at de vurderinger av tjenesteforholdet som skal gjøres, kan innebære – eller utad bli oppfattet som å innebære – kritikk. Dette er momenter som taler i retning av inhabilitet. Med særlig vekt på den store betydningen saken forutsetningsvis kan ha for Mæland, anser vi at situasjonen ligger nær opp mot inhabilitet, skriver lovavdelingen i brevet.