— Det er en del av den verste jobben for en statsminister å be sine statsråder om å slutte, sa statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF) på pressekonferansen i går.

Men til tross for at han nettopp hadde sparket olje- og energiminister Einar Steensnæs (KrF) og sosialminister Ingjerd Schou (H) ut av regjeringen, var han mest opptatt av de organisatoriske endringene i regjeringen. Og han bedyret at det var disse endringene, sammen med behovet for fornyelse og foryngelse, som gjorde det nødvendig å kvitte seg med to av statsrådene.

De to store organisatoriske endringene er først sammenslåingen av Sosialdepartementet og størstedelen av Arbeids- og administrasjonsdepartementet. For det andre er det opprettelsen av Moderniseringsdepartementet, som består av den delen av Arbeids- og administrasjonsdepartementet som ikke blir slått sammen med Sosialdepartementet og deler av Næringsdepartementet. Departementet skal blant annet jobbe med utforming av IT-politikk og konkurransepolitikk.

Gigantdepartement

Arbeids- og Sosialdepartementet, som Dagfinn Høybråten får ansvaret for, blir en koloss av et departement med ansvaret for mer enn 210 av statsbudsjettets utgifter på 620 milliarder kroner.

Departementet får ansvar for blant annet uføretrygd, sosialhjelp, dagpenger og pensjoner. Departementet får også den store oppgaven det er å følge opp avtalen om inkluderende arbeidsliv. Det er avtalen som partene i arbeidslivet inngikk med regjeringen for å hindre kutt i sykelønnsordningen, men som til nå ikke har gitt ønsket resultat i form av lavere sykefravær.

Hensikten med det nye departementet er bedre samordning i kampen mot arbeidsledigheten og stadig voksende trygdeutbetalinger.

— Departementet blir det desidert største. Blir du den mektigste fagstatsråden?

— Det er riktig at budsjettet er stort, men jeg tror makt, ære og berømmelse fordeles annerledes. Det er ikke størrelsen på budsjettet som er mål for om politikken lykkes, men om vi klarer å skape et samfunn som er inkluderende også for dem som ikke klarer å yte hundre prosent hele tiden, sier Høybråten til BT.

KrFs førstevalg

Han lover også å prioritere kampen mot fattigdom.

Ifølge avtroppende sosialminister Ingjerd Schou (H) var det hun som foreslo for statsminister Bondevik at Sosialdepartementet og arbeidsdepartementet burde slås sammen.

— Det er helt riktig at det som ligger innenfor arbeidspolitikken og trygdepolitikken samordnes, sa hun i sin tale til Høybråten i går, noe Høybråten var helt enig i.

— Dette er drømmejobben for meg. For KrF var dette departementet førstevalget, sier partileder Høybråten.

Lover alkoholkampanje

Høybråten, som kanskje er mest kjent for å være røykelovens far, får nå ansvar for alkohol- og narkotikapolitikken.

— Hva kommer til å skje med alkoholpolitikken?

— Det kommer snart en ny kampanje. Jeg tror vi må gå nye veier i alkoholpolitikken, og kampanje og informasjon har vist seg å virke i forhold til tobakk, sier han, og legger til at denne er det Ingjerd Schou som har planlagt.

Høybråten overtar også ansvaret for Riksmeklingsmannen fra Kommunaldepartementet. Det vil si at heretter er det han som tar avgjørelser om bruk av tvungen lønnsnemnd i streikesituasjoner.

<b>KABALVINNER</b>: Dagfinn Høybråten fikk det han kaller «drømmejobben» etter statsminister Bondeviks mange endringer i regjeringen.<p/>HÅVARD BJELLAND (foto)