Kravet fra justisminister Odd Einar Dørum (V) og Stiftinga Audun Hugleikson Sogespel om å få loven tilbake fra Danmark, vekker forundring blant de ansatte på Nasjonalbibliotekets avdeling i Oslo.

Norge har nemlig en komplett avskrift av loven som antas å være fra begynnelsen av 1300-tallet.

Det er ikke kjent at det eksisterer noen original av loven, som ble vedtatt på tingene i 1274-76.

Ett av de eldste

— Så vidt jeg vet, er de eldste bevarte avskriftene fra tidlig 1300-tall, og da er det et poeng at vi har ett av de eldste bevarte håndskriftene i Norge. Det skal være en fullstendig versjon av landsloven, sier amanuensis Tone Modalsli ved Nasjonalbibliotekets håndskriftsamling i Oslo til NTB.

Ingen av tekstene som er overlevert fra norrøn tid er bevart i original. Det som er bevart, er avskrifter og avskrifter av avskrifter, opplyser hun.

— Hvert håndskrift er unikt og interessant i seg selv. De kan ha blitt til i forskjellige miljøer og ha forskjellige karakteristika, sier Modalsli.

Både hun og avdelingsdirektør Sissel Nilsen understreker at det kan være gode historiske grunner til at en del historisk materiale fra Norge befinner seg i Danmark.

— Norge lå under Danmark i mange hundre år, og København var den litterære hovedstaden. Vi hadde ikke noe nasjonalbibliotek før Universitetet ble bygd i 1811. Det er ikke noe problem å få låne materiale fra Danmark hvis vi skal ha utstillinger, sier Sissel Nilsen, som er avdelingsdirektør ved Nasjonalbibliotekets avdeling i Oslo.

Audun Hugleikson

Bakgrunnen for denne saken, er et initiativ fra lederen for Stiftinga Audun Hugleikson Sogespel i Jølster, Anne Cecilie Kapstad. Hun har fått justisminister Odd Einar Dørum til å støtte kravet om å få loven tilbake til Norge.

Dørum skriver i et brev til kulturministeren at Norge bør søke å få originalen tilbake, og ber Kulturdepartementet og Utenriksdepartementet vurdere hvordan man kan få det til.

Anne Cecilie Kapstad sier til NTB at hun har vært upresis i språkbruken når hun har snakket om "originalen", ettersom det danske eksemplaret også er en avskrift.

— Hvis du går inn i historiebøker som er laget i dag, ser du at alt bildematerialet er hentet fra den danske utgaven. Det måtte jeg også gjøre da jeg skrev bok om Audun Hugleikson, som var med på å utforme Magnus Lagabøters landslov. Den danske utgaven er veldig flott illustrert, sier hun.

Hun mener det er tungvint å gå veien om Danmark når man skal illustrere tekster som handler om den norske landsloven.

— Det er jo en norsk lov, sier hun.